Помилка
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • Помилка завантаження даних каналу.

Назва заходу: Міжнародна науково-практична конференція

Тема заходу:
"Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики"

Місце проведення: м. Одеса

Дата проведення: 13-14 грудня 2019 р.

Останній термін подання матеріалів: до 10 грудня  2019 р. (включно)

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики»

м. Одеса,  13-14 грудня 2019 р.

Вельмишановні колеги!

Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики», яка буде організована Причорноморською фундацією права.

Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні.

Наукова діяльність є одним з пріоритетним напрямком діяльності Причорноморської фундації права, оскільки саме лише належне наукове осмислення сутності проблем правового регулювання суспільних відносин може забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем.

Головні напрями конференції:

 • Історія та теорія держави та права, філософія права;
 • Конституційне право, муніципальне право;
 • Міжнародне публічне та приватне право;
 • Екологічне, земельне, аграрне право;
 • Цивільне право та процес;
 • Сімейне право, житлове право;
 • Господарське право та процес;
 • Трудове право, право соціального забезпечення;
 • Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
 • Кримінальне право, кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес, криміналістика.

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська

Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні

три дії:

І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморської фундації права, (www.blackseafoundationoflaw.org.ua) в розділі «Події» в інформації про конференцію.

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 140 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Для переказу з картки на карту:

Поповнення картки 4149439015016862, Прядко Анатолій Данилович

Для платежу за реквізитами:

Отримувач

ПриватБанк

МФО банку

305299

Код ЄДРПОУ банку

14360570

IBAN

UA143052990000026205876254219

Рахунок одержувача

29244825509100

Призначення платежу

Поповнення поточного рахунку 4149439015016862, Прядко Анатолій Данилович, 1511200115

 

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 10 грудня 2019 р. (включно) на електронну скриньку conf.pfp@gmail.com наступні документи:

А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, КалініченкоВ.П._Квитанція)

Вимоги до тез доповідей:

· Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

2. Конституційне право, муніципальне право

Старостенко К. О.

ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки

Національна академія внутрішніх справ

м. Київ, Україна


СОЦІАЛЬНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА


· Сторінки не нумеруються.

· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, КалініченкоВ.П.)

· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

У разі участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, через два тижні після проведення конференції.

Оргкомітет конференції:

Причорноморська фундація права
Адреса для поштової кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307

@: conf.pfp@blackseafoundationoflaw.org.ua

W: www.blackseafoundationoflaw.org.ua

T: +38 099 489 35 92


СКАЧАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ У ФОРМАТІ «MS WORD»

 
ПРАВНИЧІ НОВИНИ
ПУБЛІКАЦІЇ ПФП