Помилка
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • Помилка завантаження даних каналу.

Громадська організація «Причорноморська фундація права» була створена у 2008 році групою юристів з м. Одеса, представниками різних правничих спеціальностей: нотаріусами, викладачами права, адвокатами, практикуючими юристами, юрисконсультами задля забезпечення формування ефективного форуму в межах причорноморського регіону України для якісного професійного спілкування з метою виявлення та вирішення найбільш актуальних проблем правничої професії.

 

Станом на 1 січня 2018 року Причорноморська фундація права об’єднує понад 400 прогресивних юристів з Одеської, Миколаївської, Херсонської області.

 

Головними напрямками діяльності Причорноморської фундації права є наступні функції:


Освітня функція – забезпечення підвищення рівня професійних знань правників, оволодіння ними новими практичними навичками, сприяння реформуванню вищої юридичної освіти України, підвищення рівня правової освіти населення завдяки правопросвітницькій роботі членів організації.

 

Комунікативна функція – сприяння встановленню контактів між юристами причорноморського регіону України для подальшої співпраці, обміну між ними корисним досвідом, різноманітними напрацювання, інформацією, об’єднання їх в єдину правничу спільноту задля ефективного вирішення інших завдань, сприяння започаткуванню професійних дискусій та обговорень.

 

Представницька функція – забезпечення ефективного представництва як усієї спільноти членів організації, так і окремих її членів у відносинах з органами держави та місцевого самоврядування, з іншими громадськими формуваннями.

 

Наглядова функція – діяльність, спрямована на виявлення неправомірних дій, рішень та бездіяльності різноманітних суб’єктів правовідносин проти інтересів, що стосуються правничої спільноти причорноморського регіону України, або окремих її складових.

 

Наукова функція – організація міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій, семінарів, круглих столів з метою обговорення найбільш актуальних проблем діючого законодавства та практики його застосування.

 

Захисна функція – діяльність, спрямована на захист прав, у першу чергу, членів організації та юристів причорноморського регіону України взагалі, а також й інших осіб, яка реалізовується за допомоги здійснення профілактичної діяльності щодо попередження правопорушень та діяльності, спрямованої безпосередньо на відновлення порушених прав вказаних суб’єктів неправомірними діями.

 

Установча функція – участь у формуванні та діяльності координаційних (громадських) рад при органах державної влади та місцевого самоврядування.

 

Заохочувальна функція – виявлення найбільш успішних правників причорноморського регіону України шляхом проведення різноманітних конкурсів, встановлення відзнак, премій та презентація їхніх досягнень правничій спільноті, що забезпечує мотивацію правників, вдосконалення своєї професійної діяльності до зразкових, високих стандартів професії.

 

Нормотворча функція – діяльність щодо розробки, обговорення, вдосконалення та лобіювання проектів нормативних актів, спрямованих на вдосконалення правового регулювання професійної діяльності правників, а також інших важливих правовідносин.

 

Міжнародна функція – діяльність, спрямована на встановлення зв’язків та започаткування співпраці з міжнародними та іноземними професійними правничими організації Румунії, Болгарії, Туреччини, Вірменії, Грузії, Молдови, Угорщини, Польщі з метою забезпечення обміну досвідом.

 

Етична функція – розробка та прийняття етичних правил поведінки для правників або для окремих представників юридичної професії та сприяння дотримання цих правих та стандартів членами організації.

 

Структура Причорноморської фундації права


Причорноморську фундацію права очолює Президент та Правління організації, які обираються найвищим керівним органом Причорноморської фундації права – Загальними зборами організації, які проводяться двічі на рік.

 

У складі Причорноморської фундації права діють комітети з різноманітних галузей права та юридичних практик, а також Причорноморської фундації права в рамках своєї соціальної відповідальності надає безкоштовну правову допомогу населенню в рамках діяльності її центру «Pro Bono».

 

Для забезпечення виконання адміністративної та господарської діяльності Причорноморської фундації права у її складі функціонує Секретаріат.

 
ПРАВНИЧІ НОВИНИ
ПУБЛІКАЦІЇ ПФП