Ошибка
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
 • Ошибка загрузки данных канала новостей.

Назва заходу: Міжнародна науково-практична конференція

Тема заходу:
"Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин"

Місце проведення: м. Одеса

Дата проведення: 13-14 березня 2020 р.

Останній термін подання матеріалів: до 10 березня 2020 р. (включно)

 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин»

м. Одеса,  13-14 березня 2020 р.

Вельмишановні колеги!

Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин», яка буде організована Причорноморською фундацією права.

Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні.

Наукова діяльність є одним з пріоритетним напрямком діяльності Причорноморської фундації права, оскільки саме лише належне наукове осмислення сутності проблем правового регулювання суспільних відносин може забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем.

Головні напрями конференції:

 • Історія та теорія держави та права, філософія права;
 • Конституційне право, муніципальне право;
 • Міжнародне публічне та приватне право;
 • Екологічне, земельне, аграрне право;
 • Цивільне право та процес;
 • Сімейне право, житлове право;
 • Господарське право та процес;
 • Трудове право, право соціального забезпечення;
 • Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
 • Кримінальне право, кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес, криміналістика.

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська

Для участі у конференції необхідно виконати обов’язково наступні

три дії:

І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморської фундації права, (www.blackseafoundationoflaw.org.ua) в розділі «Події» в інформації про конференцію.

ЗАПОВНИТИ ЗАЯВКУ НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

ІІ. Сплатити організаційний внесок у розмірі 140 грн. за наступними банківськими реквізитами:

Для переказу з картки на карту:

Поповнення картки 5168755441019854, Фоменко Андрій Миколайович

Для платежу за реквізитами:

Отримувач ПриватБанк

МФО банку 305299

Код ЄДРПОУ банку 14360570

IBAN UA863052990000026208872257585

Рахунок одержувача 29244825509100

Призначення платежу: поповнення поточного рахунку 5168755441019854, Фоменко Андрій Миколайович, 2458905054.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

ІІІ. Надіслати до оргкомітету до 10 березня 2020 р. (включно) на електронну скриньку conf.pfp@gmail.com наступні документи:

А) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;

Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово «Квитанція» (наприклад, КалініченкоВ.П._Квитанція)

Вимоги до тез доповідей:

· Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

· Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.

Наприклад:

2. Конституційне право, муніципальне право

Старостенко К. О.

ад’юнкт кафедри філософії права та юридичної логіки

Національна академія внутрішніх справ

м. Київ, Україна


СОЦІАЛЬНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА


· Сторінки не нумеруються.

· Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, КалініченкоВ.П.)

· Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «ЛІТЕРАТУРА». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [2, с. 291]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

У разі участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, через два тижні після проведення конференції.

Оргкомітет конференції:

Причорноморська фундація права
Адреса для поштової кореспонденції:
65001, Одеса 1, а/с 307

@: conf.pfp@blackseafoundationoflaw.org.ua

W: www.blackseafoundationoflaw.org.ua

T: +38 099 489 35 92


СКАЧАТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОНФЕРЕНЦІЮ У ФОРМАТІ «MS WORD»

 
ПРАВНИЧІ НОВИНИ
ПУБЛИКАЦИИ ПФП